Søk jobb her
Kontakt oss

KOA Psykisk Helse

Utvikling av rusproblemer fører ofte til en endring i livssituasjon. Dette kan påvirke psykisk helse, arbeid og fritid, familie og nettverk. Vi fokuserer på endringsarbeid innen alle disse områdene.

Frittbehandlingsvalg gir pasienter rett til å velge behandlingssted innen døgnredusert rusbehandling. Dette innebærer at pasienten selv kan velge hvor de ønsker å gjennomføre behandlingen, enten det er en privat eller offentlig aktør.

Les mer om vårt behandlingstilbud her