Vi tilbyr

En helhetlig og individuell behandling som setter spor

Våre behandlingsentre tilbyr spesialisthelsetjeneste for unge og voksne med rusavhengighet som primærlidelse. I møte med pasientens utfordringer i hverdagen utvikler våre høyt kvalifiserte behandlingsteam en unik forståelse av pasientens behov.


Fritt behandlingsvalg gir pasienter rett til å velge behandlingssted innen døgnbasert rusbehandling. Dette innebærer at pasienten selv kan velge hvor de ønsker å gjennomføre behandlingen.

Krakken og Rødbergodden Behandlingssenter er lokalisert i naturidylliske omgivelser kort vei fra henholdsvis Tønsberg og Finnsnes. Der tilbyr vi et fleksibelt behandlingstilbud for pasientene, med fokus på en helhetlig og individuell behandling av den enkeltes rusproblem.

Vi tilbyr: Korttids- og langtids døgnbehandling og oppfølging av psykiske tilleggslidelser, og/eller atferdsmessige problemer. Behandling for pasienter fra legemiddelassistert behandling (LAR) gjør vi også.

Tilbudet inkluderer også gjennomføring av straff i institusjon jfr. straffegjennomføringsloven §12.

Henvisning og søknad om behandlingsplass

Pasienten må henvises til rusbehandling. Dette kan gjøres av fastlege, NAV/ruskonsulent, psykolog, legemiddelassistert rehabilitering (LAR) eller distriktpsykiatriske senter (DPS). Henvisningen sendes til en valgfri vurderingsinstans i pasientens helseregion, uavhengig av pasientens bostedskommune. Ønsker pasienten behandling på Krakken eller Rødbergodden, må dette fremgå i henvisningen. Det må også fremgå at pasienten ønsker å benytte sin rett til fritt valg av behandlingssted.

Tilbud til pårørende

Vi tilbyr strukturerte undervisningsgrupper på behandlingssentrene, der våre familieterapeuter bidrar med et høyt faglig innhold. Vi vet hvordan vi gir god støtte og hjelp til pårørende.

Oppfølging etter behandling

Tiden etter behandling kan være utfordrende for mange pasienter, derfor er det viktig å ha noen å kontakte. Vi jobber alltid frem et godt samarbeid med hjemkommunen før planlagt utskrivning, slik at pasienten har et ettervern når behandlingen avsluttes. Pasienten har også en åpen mulighet for å komme tilbake på besøk eller et oppfølgingsopphold ved behov. Vi er tilgjengelig på telefon hele døgnet for å hjelpe – fordi alle har ett til et godt liv.

Søk jobb her
Kontakt oss

Kontakt oss

Ola Skavhaug
Koordinator for inntak
488 97 002
ola.skavhaug@koa-as.no

Storåkeren 11
9411 Harstad