Søk jobb her
Kontakt oss

Barnevern

Human Care leverer barneverntjenester med høy faglig kvalitet. Vi har en «tiltaksflette» av tjenester som gjør at vi kan gi tilbud tilpasset hvert enkelt barn og hver enkelt ungdom. Våre tjenester er hjelpetiltak, familiehjem, institusjoner for barn og ungdom og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere.

Vi har høyt kvalifisert personell, og baserer vårt arbeid på oppdatert kunnskap og forskning. 

Vi er opptatt av at alle barn og unge som kommer til oss skal kunne leve et godt liv både når de har kontakt med oss og i etterkant. Vi vektlegger spesielt samarbeid med de unges familie og nettverk, skole og utdanning, god helse og meningsfull fritid. Ungdommer trenger nære og støttende relasjoner rundt seg. Deres behov og synspunkter tillegges stor vekt og er viktig for oss.

Her finner du oss