Seksuelle atferdsvansker

Tilbud til unge med seksuelle atferdsvansker

Human Care samarbeider med Nordens fremste aktør på feltet oppfølging av barn med seksuelle atferdsvansker, Off.Clinic Sverige. Tilbudet for barn og unge, deres foreldre og nettverk er opprettet i Trondheim og Tønsberg. Les mer i fanen til venstre.

Off.Clinic
Hvorfor er dette arbeidet viktig?

Forskning viser at en tredjedel av seksuelle overgrep mot barn og unge under 18 år blir begått av barn og unge under 18 år. Barn og unge som forgriper seg på andre barn utgjør et samfunnsproblem og en betydelig utfordring for folkehelsen. Human Care ønsker å bidra til at barn med seksuelle atferdsvansker får hjelp og oppfølging slik at risikoen for tilbakefall blir redusert.

Våre tjenester:

  • Veiledning og risikovurdering

  • Støtte og veiledning til familier

  • Familiehjem og institusjonsavdelinger med særlig kompetanse på målgruppen

Søk jobb her
Kontakt oss

Kontakt

Kjeld Christian Fjeldvig
Leder Inntak Barneverninstitusjoner
952 79 549
kjeld.christian.fjeldvig@human-care.no

Kjøita 25
4630 Kristiansand

Rune Midtgård
Institusjonsleder
950 96 560
rune.midtgard@human-care.no

Postboks 9281
7424 Trondheim