Human Care Hjelpetiltak

Hjelpetiltak

Human Care har tilbud om hjelpetiltak til barn, ungdom, unge voksne og familier.

Human Care har følgende typer hjelpetiltak: Råd og veiledning, veiledning og miljøarbeid i hjemmet, oppfølging av ungdom og unge voksne i hybel, samt hybel hos vertsfamilie.

Det er fortrinnsvis barneverntjenesten som tar kontakt med oss for å høre om vi har ledig kapasitet til å følge opp barn, unge og familier.

Alle våre terapeuter er opptatt av å legge til rette for samarbeid med familie og nettverk, skole og utdanning, god helse og meningsfull fritid.

Tjenestene våre baserer seg på nasjonale føringer på barnevernsområdet:

  • Vi benytter kunnskapsbaserte metoder som er knyttet til anerkjente faglige teorier, er målrettede og kan etterprøves.
  • Vi er opptatt av brukermedvirkning. De unges stemme skal høres i det daglige arbeidet og gjennom interne og eksterne brukerundersøkelser.
  • Vi har spesielt fokus på utdanning, god helse og meningsfull fritid.
  • Vi er opptatt av oppfølging og evaluering av behandlingseffekt i forhold til oppsatte mål. Mål settes fortrinnsvis i et samarbeid mellom barnet eller den unge, dennes familie, barneverntjenesten og oss, og skrives ned i en tiltaksplan som er førende for opphold hos oss. 
Søk jobb her
Kontakt oss

Kontakt

Ann Eirin Lieng
Direktør Familiehjem og hjelpetiltak 
953 38 767
ann.eirin.lieng@human-care.no

Kilengaten 1
3117 Tønsberg

Rita Ødegården
Leder Inntak og rekruttering
481 29 810
rita.odegarden@human-care.no

Kilengaten 1
3117 Tønsberg