Målgruppe

Målgruppe

Det er barneverntjenesten som henvender seg til oss for å høre om vi kan tilby hjelpetiltak til barn, ungdom og familier. Hjelpetiltak er hjemlet i Lov om barneverntjenester § 4 – 4 for barn og unge under 18 år, og i § 1 – 3 for aldersgruppen 18 – 23 år.

Hjelpetiltak settes gjerne inn i familier som av ulike årsaker har en utfordrende livssituasjon, som tiltak rettet mot barn eller unge som har behov for hjelp til å unngå skjevutvikling eller å «komme på rett spor», som oppfølging etter at ungdom har bodd en periode i institusjon eller for ungdom som av ulike årsaker ikke har foresatte som kan hjelpe dem og som har behov for et koordinerende nettverk rundt seg.

Human Care kan bistå barn, unge og familier som har behov for råd og veiledning eller andre hjelpetiltak som for eksempel miljøarbeid i hjemmet, miljøarbeid rettet mot barn/unge individuelt eller oppfølging av ungdom i overgangen til en selvstendig tilværelse.  

Formålet med alle hjelpetiltak som iverksettes er å bidra til positiv endring hos barn, unge og familier.

Søk jobb her
Kontakt oss

Kontakt

Ann Eirin Lieng
Direktør Familiehjem og hjelpetiltak 
953 38 767
ann.eirin.lieng@human-care.no

Kilengaten 1
3117 Tønsberg

Rita Ødegården
Leder Inntak og rekruttering
481 29 810
rita.odegarden@human-care.no

Kilengaten 1
3117 Tønsberg