Slik jobber vi

Slik jobber vi

  • Vi tilstreber raske og gode forvern – rett tiltak til rett tid er avgjørende.

  • Vi tilbyr individuelle tiltak tilpasset den enkeltes utfordringer og behov.

  • Vi arbeider løsningsfokusert innenfor trygge og tydelige rammer.

  • Vi vektlegger arbeid med familie og nettverk, og ser barn og unges utvikling i et helhetsperspektiv.

  • Vi har stort fokus på skole, utdanning og dagaktivitet, meningsfull fritid og helseoppfølging for våre barn og ungdommer.

  • Vi følger opp våre ansatte med opplæring og veiledning.

Søk jobb her
Kontakt oss

Kontakt

Ann Eirin Lieng
Direktør Familiehjem og hjelpetiltak 
953 38 767
ann.eirin.lieng@human-care.no

Kilengaten 1
3117 Tønsberg

Rita Ødegården
Leder Inntak og rekruttering
481 29 810
rita.odegarden@human-care.no

Kilengaten 1
3117 Tønsberg