Familiehjem og fosterhjem hos Human Care

Familiehjem, fosterhjem og beredskapshjem

Human Care tilbyr familiehjem, fosterhjem og beredskapshjem til barn og ungdom i hele landet. Alle våre tiltak tar i mot barn og ungdom med ulike behov og utfordringer i sine liv. Vi dekker alle plasseringsparagrafer i Lov om barneverntjenester.

Ungdomar som spelar fotboll

Alle våre hjem er godkjente av sin kommune og/eller plasseringskommunen og har fått opplæring av Human Care.

Terapeutene som følger opp hjemmene kaller vi teamledere. Vi har 24 timers telefonberedskap for våre familier og kan også rykke ut til familier ved behov.  

Tjenestene våre baserer seg på nasjonale føringer på barneverns-området: 

  • Vi benytter kunnskapsbaserte metoder som er knyttet til anerkjente faglige teorier.
  • Vi er opptatt av brukermedvirkning. Barnas stemme skal høres i det daglige, og gjennom interne og eksterne brukerundersøkelser.
  • Vi har spesielt fokus på skole, helse og meningsfull fritid.
Søk jobb her
Kontakt oss

Kontakt

Ann Eirin Lieng
Direktør Familiehjem og hjelpetiltak 
953 38 767
ann.eirin.lieng@human-care.no

Kilengaten 1
3117 Tønsberg

Rita Ødegården
Leder Inntak og rekruttering 
481 29 810
rita.odegarden@human-care.no

Kilengaten 1
3117 Tønsberg