Bli familiehjem

Bli familiehjem

Vi har behov for ulike familiehjem, fosterhjem og beredskapshjem. Vi oppfordrer derfor alle som har god omsorgsevne og overskudd til å ta i mot et barn, en ungdom eller en søskengruppe i sitt hjem, til å kontakte oss. Vi intervjuer og vurderer både gifte, samboere, enslige med godt nettverk og likekjønnede par til å kunne bli hjem i regi av oss.

Vi støtter oss til Bufdir sin liste over generelle krav til hjemmene – disse kravene er:

  • God vandel, alle voksne i husstanden må kunne legge frem uttømmende og utvidet omsorgsattest (fås hos politiet på forespørsel).
  • Interesse og overskudd til å gi barn eller ungdommer et trygt og godt hjem.
  • Stabil livssituasjon.
  • Alminnelig god helse.
  • Gode samarbeidsevner.
  • Økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn og ungdom rom for livsutfoldelse. 

Dersom du ønsker å bli familiehjem ta kontakt med: 

Rita Ødegården 
Leder inntak og rekruttering
481 29 810
rita.odegarden@human-care.no

Kilengaten 1
3117 Tønsberg

Søk jobb her
Kontakt oss

Kontakt

Ann Eirin Lieng
Direktør Familiehjem og hjelpetiltak 
953 38 767
ann.eirin.lieng@human-care.no

Kilengaten 1
3117 Tønsberg

Rita Ødegården
Leder Inntak og rekruttering 
481 29 810
rita.odegarden@human-care.no

Kilengaten 1
3117 Tønsberg