Humana Barnevern Lysaker

Humana Barnevern Lysaker

Vi har følgende tilbud:

  • Behandling og omsorg i institusjon
  • Kartlegging og utredning
  • Akuttbehandling og avrusning
  • Hjelpetiltak, etterverntilbud og oppfølging
  • Familiehjem, fosterhjem og beredskapshjem
  • Omsorgssenter

Kontaktinformasjon

Hege Westad
Institusjonsleder
916 43 690
hege.westad@human-care.no

Søk jobb her
Kontakt oss