Birkelund Barnevernsenter

Birkelund har følgende tilbud:

  • Behandling og omsorg i institusjon.
  • Kartlegging og utredning.
  • Akuttbehandling og avrusning.
  • Hjelpetiltak, etterverntilbud og oppfølging.
  • Familiehjem, fosterhjem og beredskapshjem.
  • Omsorgssenter.

Les mer her

Kontaktinformasjon

Hege Westad
Institusjonsleder
916 43 690
hege.westad@human-care.no

Søk jobb her
Kontakt oss

Adresse

Birkelundveien 3
2072 Dal