Institusjoner

Institusjoner

Løft har fire boliger – to i Horten og to i Tønsberg. Et opphold på institusjon i Løft baserer seg på trygge rammer, forutsigbarhet, mestring og utvikling.

Type virksomhet:

Barnevern institusjon

Målgruppe, paragraf:

Omsorg, psykiske vansker, nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser, atferdsvansker/samspillsvansker/antisosial atferd

Barnevernlovens § 4-4,4 ledd, § 4-12, § 4-24, § 4-25, § 4-26 og § 4-6.

Om oss:

Løft har særlig kompetanse i forhold til

  • Omsorg
  • Psykiske vansker
  • Nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser

Atferdsvansker/samspillsvansker/antisosial atferd
Løft benytter EuroADAD i sitt inntaks- og evalueringsarbeid.
Løft differensierer målgrupper i tråd med nasjonale, faglige føringer.
Løft har fire institusjoner, med følgende differensiering:

  • Avd. Bøgata i Tønsberg tar imot ungdommer som har behov for en ny omsorgs-situasjon.
  • Avd. Idrettsveien i Tønsberg tar imot ungdommer som har behov for en ny omsorgssituasjon, og hvor ungdommen har tilleggsproblematikk / diagnoser som stiller særegne krav.
  • Avd. Mastebakke i Horten tar imot ungdom med alvorlige atferdsvansker – høy risiko for videre negativ utvikling.
  • Avd. Kirkebakken i Horten tar imot ungdom med alvorlige atferdsvansker – lav risiko for videre negativ utvikling.

Løft gir tilbud om behandling og omsorg i bofellesskap til ungdom mellom 13 og 18 år.

Løfts primære målgruppe er ungdom med sammensatte atferds- og samspillvansker. Det kan være ungdom som har problemer med sosial fungering i forhold til familie, venner, skole/arbeid og nærmiljø for øvrig. Rusproblematikk, psykiske problemer og dysfunksjoner som for eksempel ADHD, kan være elementer i atferds- og samspillvanskene og faller innunder Løfts målgruppe.

Vi tar i mot ungdommen med vedtak etter barnevernlovens § 4-4,4 ledd, § 4-12, § 4-24, § 4-25, § 4-26 og § 4-6.

Vi har fire boliger – to i Horten og to i Tønsberg. Det bor fire til fem ungdommer i hver bolig. Husene er store og romslige med god plass til aktiviteter, og alle får sitt eget soverom. Personalet jobber i team med to til tre personer i døgnturnus. Vi kan også skreddersy tiltak i samarbeid med kommune og BUFetat. Alle boligene ligger i nærheten av skoler og fritidstilbud.

Ungdommer har med en tiltaksplan fra barneverntjenesten når de flytter inn. Sammen med Løft lager de en handlingsplan for oppholdet, slik at de selv er med på å bestemme over sin egen hverdag.

Et opphold på institusjon i Løft baserer seg på trygge rammer, forutsigbarhet, mestring og utvikling. Dagtilbud i form av skole eller jobb, god døgnrytme, sunn og næringsrik mat, fritidsaktiviteter og sosialt samvær er basiselementer. I tillegg kommer mer terapeutisk arbeid i form av ungdomsmøter, Løft-samtaler og planleggingsarbeid. Vi tilbyr også samtaler med psykolog eller psykiater.

Samarbeid med familie og nettverk er en viktig del av å være på en avdeling i Løft. Vi avtaler med den enkelte familie hvor tett samarbeidet skal være. Familien er en viktig ressurs Løft trenger for å kunne gi ungdommene et godt tilbud. Vi tilbyr også familieveiledning og støtte for familier som er i en vanskelig livsfase.

Selskap:

INOM Løft AS

Kontaktinformasjon:

Terje Bang
Institusjonsleder
M: 920 24 622
E: tbang@loeft.no

INOM Løft AS
Kilengaten 1
3117 Tønsberg 

Søk jobb her
Kontakt oss

Kontakt:

INOM Løft AS
Kilengaten 1
3117 Tønsberg