Tiltak for ungdom – Agder Øst

TUA har følgende tilbud:

  • Behandling og omsorg i institusjon.
  • Familiehjem, fosterhjem og beredskapshjem.
  • Ettervern.
  • Hjelpetiltak.
  • Omsorgssenter. 

Les mer her

Kontaktinformasjon

Hege Westad
Institusjonsleder
916 43 690
hege.westad@human-care.no

Søk jobb her
Kontakt oss

Adresse

Strandveien 35
1366 Lysaker