Institusjoner

Institusjoner

Lundaas bofellesskap har fokus på tilknytningsterapi og terapeutisk omsorg, og at vår målrettede miljøterapi skal være traumebevisst.

Type virksomhet:

Tiltaksgruppen, Barnevern, gruppeinstitusjon og særtilpassede tiltak

Målgruppe, paragraf:

Godkjent for plasseringer etter alle paragrafer i barnevernsloven. Har det siste året kun hatt plasseringer etter § 4-12 og § 4-6. Målgruppen er barn mellom 12 -18 år, som har tilknytningsskader og traumeproblematikk

Om oss:

Lundaas bofellesskap har fokus på tilknytningsterapi og terapeutisk omsorg, og at vår målrettede miljøterapi skal være traumebevisst. Gjennom medleverskap gir miljøpersonalet ungdommene gjentatte nye relasjonserfaringer som over tid er med å endre dere indre arbeidsmodell og deres tro på seg selv og egne muligheter. Vi ønsker å hjelpe de unge til å få tilbake troen på seg selv, til å våge å stole på og gå inn i samhandling med andre.

Dette gjør vi gjennom å gi traumebevisst omsorg, ha fokus på relasjonsskapende aktiviteter, og gjennom å være sensitiv og inntone oss ovenfor ungdommen. Vi er opptatt av å kunne gi ungdommene de rammebetingelsene som de til enhver tid trenger. Dersom det er perioder i oppholdet der det er nødvendig med særtilpassede tiltak, tilbyr vi dette.

Det er viktig for oss å unngå utilsiktede flyttinger, og vi er gode til å gjøre de nødvendige endringene og omstillingene på kort varsel for å kunne gi ungdommen det tilbudet som de trenger og profitterer på.

Lundaas bofellesskap har en familiehjemsring tilknyttet seg, og fungerer således som en tobaseinstitusjon. Dette gjøre at vi kan jobbe raskt mot at ungdommen skal kunne flytte videre inn i familiehjem hvor de vil få foksusert tilknytning, og samtidig ha institusjonen i ryggen.

Vår spesialkompetanse er tilknytningsskader, traumebevisst omsorg og arbeid med ungdom med minoritetetnisk bakgrunn. Vi har positive erfaringer med barnebolig/ søskenplasseringer.

Målgruppen vår er omsorgsplasseringer, med tilknytningsskader og traumeproblematikk. Vi tar også imot akuttplasseringer.

Miljøpersonalet går i medleverturnus, og er satt sammen av ulike faggrupper, med variert og relevant erfaring. Miljøpersonalet har god erfaring med å få til ett godt samarbeid med ungdommens familie og nettverk, noe som er viktig for å lykkes med å få til en positiv utvikling for ungdommen. Vi har meget god erfaring med søskentreff og familietreff, med tilsyn og veiledning, for å få til gode relasjonsskapende opplevelser som styrker bånd og relasjoner.

Selskap:

Tiltaksgruppen

Kontaktinformasjon:

Institusjonsleder Kamilla Kvamme,
Tlf 91380661
kamilla@tiltaksgruppen.no

Inntaksleder Kjeld Christian Fjeldvik
Tlf 95279549
kjeldchr@tua-agder.no

Lundaas bofellesskap avd. Bjorbekk
Sørsvannsveien 114
4824 Bjorbekk

Lundaas Bofellesskap avd. Birkenlund
Ridebaneveien 6
4843 Arendal

Søk jobb her
Kontakt oss

Kontakt

Lundaas bofellesskap avd. Bjorbekk
Sørsvannsveien 114
4824 Bjorbekk