Her finner du oss

Ta gjerne kontakt med en av våre institusjonsledere for spørsmål om oppfølging og behandlingstiltak.

Birkelund Barnevernsenter

Birkelund har siden 2005 tilbudt tilpassede behandlings- og oppfølgingstiltak for ungdom etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4, 4. ledd, 4-6, 4-12, 4-24, 4-25 og 4-26. Birkelund sine målgrupper er omsorg og atferd – lav og – høy risiko, samt ungdom med rusproblemer.

Birkelund sine institusjonsavdelinger har særlig kompetanse i forhold til:

 • Ungdom med alvorlige atferdsvansker – lav og høy risiko.
 • Ungdom med rusproblemer.
 • Ungdommer med sammensatte problemer.

Kontaktinformasjon

Hege Westad
Institusjonsleder
916 43 690
hege.westad@human-care.no

Birkelundveien 3
2072 Dal 

Løft 

Løft har siden 2001 tilbudt tilpassede behandlings- og oppfølgingstiltak for ungdom etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4, 4. ledd, 4-6, 4-12, 4-24, 4-25 og 4-26. Løft sine målgrupper er omsorg og atferd – lav risiko.

Løft sine institusjonsavdelinger har særlig kompetanse i forhold til:

 • Omsorg.
 • Psykiske lidelser.
 • Nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser (ADHD, Tourette syndrom, Autisme og Asperger).
 • Atferdsvansker/samspillvansker/antisosial atferd.
 • Ikke etnisk norske kulturer.

Kontaktinformasjon

Ingunn Thorsen
Institusjonsleder
468 14 975 
ingunn.thorsen@human-care.no

Kilengaten 1
3117 Tønsberg

Tiltaksgruppen Sør

Tiltaksgruppen ligger ved Arendal og  har siden 1993 tilbudt tilpassede behandlings- og oppfølgingstiltak for ungdom etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4, 4. ledd, 4-6, 4-12, 4-24, 4-25 og 4-26. Tiltaksgruppen Sør sine målgrupper er omsorg og atferd – lav og – høy risiko.

Tiltaksgruppen Sør sine institusjonsavdelinger har særlig kompetanse i forhold til:

 • Barn og ungdom med omfattende omsorgs – og behandlingsbehov.
 • Tilknytningsproblematikk.
 • Barn og unge som har vært utsatt for traumer.

Kontaktinformasjon

Kamilla Kvamme Fosse
Institusjonsleder
913 80 661
kamilla.kvamme.fosse@human-care.no

Sørvannsveien 114
4824 Bjorbekk

Tiltaksgruppen Vest

Tiltaksgruppen Vest ligger I Sandnes og har siden 1993 tilbudt tilpassede behandlings- og oppfølgingstiltak for ungdom etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4, 4. ledd, 4-6, 4-12, 4-24, 4-25 og 4-26. Tiltaksgruppen Vest sine målgrupper er omsorg og atferd – lav og – høy risiko.

Tiltaksgruppen Vest har særlig kompetanse i forhold til:

 • Barn og ungdom med omfattende omsorgs – og behandlingsbehov.
 • Tilknytningsproblematikk.
 • Barn og unge som har vært utsatt for traumer.

Kontaktinformasjon

Kirsten Sunde Haga
Institusjonsleder
470 11 891
kirsten.sunde.haga@human-care.no

Gravarsveien 7
4307 Sandnes

TUA Sør   

Tiltak for ungdom – Agder (TUA) ligger I Kristiansand og har siden 1992 gitt tilbud om forsterkede familiehjem, og senere tillagt institusjonsdrift til sitt virke. TUA Sør sine målgrupper er omsorg, atferd – lav og – høy risiko og rus.

TUA Sør har særlig kompetanse i forhold til:

 • Ungdom med omfattende omsorgs – og behandlingsbehov.
 • Systematisk og målrettet arbeid for å øke livskvaliteten til hver enkelt beboer.
 • Traumebevisst omsorg.
 • Sikkerhet og beredskap.
 • Forebyggende konflikthåndtering.

Kontaktinformasjon

Kjeld Christian Fjeldvig
Institusjonsleder 
952 79 549
kjeld.christian.fjeldvig@human-care.no

Setesdalveien 435
4619 Mosby

TUA Vest   

Tiltak for ungdom – Agder (TUA) ligger I Sandnes og har siden 1992 gitt tilbud om forsterkede familiehjem, og senere tillagt institusjonsdrift til sitt virke. TUA Vest sine målgrupper er omsorg og atferd – lav og – høy risiko. For nærmere beskrivelse av hvilke ungdommer som kommer til TUA Vest, se under overskriften «Målgruppe».

TUA har særlig kompetanse i forhold til:

 • Ungdom med omfattende omsorgs – og behandlingsbehov.
 • Systematisk og målrettet arbeid for å øke livskvaliteten til hver enkelt beboer.
 • Traumebevisst omsorg.
 • Sikkerhet og beredskap.
 • Forebyggende konflikthåndtering.

Kontaktinformasjon

Kirsten Sunde Haga
Institusjonsleder
470 11 891
kirsten.sunde.haga@human-care.no

Gravarsveien 7
4307 Sandnes 

TUA Øst   

Tiltak for ungdom – Agder (TUA) ligger I Bærum og har siden 1992 gitt tilbud om forsterkede familiehjem, og senere tillagt institusjonsdrift til sitt virke.TUA Øst sine målgrupper er omsorg og atferd – lav og – høy risiko.

TUA har særlig kompetanse i forhold til:

 • Barn og ungdom med omfattende omsorgs – og behandlingsbehov.
 • Systematisk og målrettet arbeid for å øke livskvaliteten til hver enkelt beboer.
 • Traumebevisst omsorg.
 • Sikkerhet og beredskap.
 • Forebyggende konflikthåndtering.

Kontaktinformasjon

Hege Westad
Institusjonsleder
916 43 690
hege.westad@human-care.no

Strandveien 35
1366 Lysaker

Våre Hjem

Våre Hjem ligger I Trondheim og har siden 1995 tilbudt tilpassede behandlings- og oppfølgingstiltak for ungdom etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4, 4. ledd, 4-6 og 4-12. Våre Hjem sin målgruppe er omsorg.

Våre Hjem sine institusjonsavdelinger har særlig kompetanse i forhold til:

 • Ungdom med omfattende omsorgs – og behandlingsbehov.
 • Ungdom med lettere psykisk utviklingshemming.
 • Egosvake og dårlig integrerte ungdommer som vanskelig tilpasser seg familie og fosterhjem.
 • Ungdom med ulike atferd- og utviklingsdiagnoser, herunder reaktiv tilknytningsforstyrrelse og non-verbale lærevansker samt ulike personlighetsforstyrrelser.

Kontaktinformasjon

Rune Midtgård
Institusjonsleder
739 54 070
rune.midtgard@human-care.no

Postboks 9281
7424 Trondheim

Søk jobb her
Kontakt oss

Kontakt

Jan André Hansen 
Direktør Barneverninstitusjoner
970 00 232
jan.andre.hansen@human-care.no

Kjøita 25
4630 Kristiansand

Kjeld Christian Fjeldvig
Leder Inntak Barneverninstitusjoner
952 79 549
kjeld.christian.fjeldvig@human-care.no

Kjøita 25
4630 Kristiansand