Her finner du oss

Her finner du oss

Ta gjerne kontakt med en av våre institusjonsledere for spørsmål om oppfølging og behandlingstiltak.

Birkelund Barnevernsenter

Birkelund har siden 2005 tilbudt tilpassede behandlings- og oppfølgingstiltak for ungdom etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4, 4. ledd, 4-6, 4-12, 4-24, 4-25 og 4-26. Birkelund sine målgrupper er omsorg og atferd – lav og – høy risiko, samt ungdom med rusproblemer.

Birkelund sine institusjonsavdelinger har særlig kompetanse i forhold til:

 • Ungdom med alvorlige atferdsvansker – lav og høy risiko.
 • Ungdom med rusproblemer.
 • Ungdommer med sammensatte problemer.

Kontaktinformasjon

Hege Westad
Institusjonsleder
916 43 690
hege.westad@human-care.no

Birkelundveien 3
2072 Dal 

Løft 

Løft har siden 2001 tilbudt tilpassede behandlings- og oppfølgingstiltak for ungdom etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4, 4. ledd, 4-6, 4-12, 4-24, 4-25 og 4-26. Løft sine målgrupper er omsorg og atferd – lav risiko.

Løft sine institusjonsavdelinger har særlig kompetanse i forhold til:

 • Omsorg.
 • Psykiske lidelser.
 • Nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser (ADHD, Tourette syndrom, Autisme og Asperger).
 • Atferdsvansker/samspillvansker/antisosial atferd.
 • Ikke etnisk norske kulturer.

Kontaktinformasjon

Ingunn Thorsen
Institusjonsleder
468 14 975 
ingunn.thorsen@human-care.no

Kilengaten 1
3117 Tønsberg

Tiltaksgruppen Sør

Tiltaksgruppen ligger ved Arendal og  har siden 1993 tilbudt tilpassede behandlings- og oppfølgingstiltak for ungdom etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4, 4. ledd, 4-6, 4-12, 4-24, 4-25 og 4-26. Tiltaksgruppen Sør sine målgrupper er omsorg og atferd – lav og – høy risiko.

Tiltaksgruppen Sør sine institusjonsavdelinger har særlig kompetanse i forhold til:

 • Barn og ungdom med omfattende omsorgs – og behandlingsbehov.
 • Tilknytningsproblematikk.
 • Barn og unge som har vært utsatt for traumer.

Kontaktinformasjon

Kamilla Kvamme Fosse
Institusjonsleder
913 80 661
kamilla.kvamme.fosse@human-care.no

Sørvannsveien 114
4824 Bjorbekk

Tiltaksgruppen Vest

Tiltaksgruppen Vest ligger I Sandnes og har siden 1993 tilbudt tilpassede behandlings- og oppfølgingstiltak for ungdom etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4, 4. ledd, 4-6, 4-12, 4-24, 4-25 og 4-26. Tiltaksgruppen Vest sine målgrupper er omsorg og atferd – lav og – høy risiko.

Tiltaksgruppen Vest har særlig kompetanse i forhold til:

 • Barn og ungdom med omfattende omsorgs – og behandlingsbehov.
 • Tilknytningsproblematikk.
 • Barn og unge som har vært utsatt for traumer.

Kontaktinformasjon

Kirsten Sunde Haga
Institusjonsleder
470 11 891
kirsten.sunde.haga@human-care.no

Gravarsveien 7
4307 Sandnes

TUA Sør   

Tiltak for ungdom – Agder (TUA) ligger I Kristiansand og har siden 1992 gitt tilbud om forsterkede familiehjem, og senere tillagt institusjonsdrift til sitt virke. TUA Sør sine målgrupper er omsorg, atferd – lav og – høy risiko og rus.

TUA Sør har særlig kompetanse i forhold til:

 • Ungdom med omfattende omsorgs – og behandlingsbehov.
 • Systematisk og målrettet arbeid for å øke livskvaliteten til hver enkelt beboer.
 • Traumebevisst omsorg.
 • Sikkerhet og beredskap.
 • Forebyggende konflikthåndtering.

Kontaktinformasjon

Kjeld Christian Fjeldvig
Institusjonsleder 
952 79 549
kjeld.christian.fjeldvig@human-care.no

Setesdalveien 435
4619 Mosby

TUA Vest   

Tiltak for ungdom – Agder (TUA) ligger I Sandnes og har siden 1992 gitt tilbud om forsterkede familiehjem, og senere tillagt institusjonsdrift til sitt virke. TUA Vest sine målgrupper er omsorg og atferd – lav og – høy risiko. For nærmere beskrivelse av hvilke ungdommer som kommer til TUA Vest, se under overskriften «Målgruppe».

TUA har særlig kompetanse i forhold til:

 • Ungdom med omfattende omsorgs – og behandlingsbehov.
 • Systematisk og målrettet arbeid for å øke livskvaliteten til hver enkelt beboer.
 • Traumebevisst omsorg.
 • Sikkerhet og beredskap.
 • Forebyggende konflikthåndtering.

Kontaktinformasjon

Kirsten Sunde Haga
Institusjonsleder
470 11 891
kirsten.sunde.haga@human-care.no

Gravarsveien 7
4307 Sandnes 

TUA Øst   

Tiltak for ungdom – Agder (TUA) ligger I Bærum og har siden 1992 gitt tilbud om forsterkede familiehjem, og senere tillagt institusjonsdrift til sitt virke.TUA Øst sine målgrupper er omsorg og atferd – lav og – høy risiko.

TUA har særlig kompetanse i forhold til:

 • Barn og ungdom med omfattende omsorgs – og behandlingsbehov.
 • Systematisk og målrettet arbeid for å øke livskvaliteten til hver enkelt beboer.
 • Traumebevisst omsorg.
 • Sikkerhet og beredskap.
 • Forebyggende konflikthåndtering.

Kontaktinformasjon

Hege Westad
Institusjonsleder
916 43 690
hege.westad@human-care.no

Strandveien 35
1366 Lysaker

Våre Hjem

Våre Hjem ligger I Trondheim og har siden 1995 tilbudt tilpassede behandlings- og oppfølgingstiltak for ungdom etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4, 4. ledd, 4-6 og 4-12. Våre Hjem sin målgruppe er omsorg.

Våre Hjem sine institusjonsavdelinger har særlig kompetanse i forhold til:

 • Ungdom med omfattende omsorgs – og behandlingsbehov.
 • Ungdom med lettere psykisk utviklingshemming.
 • Egosvake og dårlig integrerte ungdommer som vanskelig tilpasser seg familie og fosterhjem.
 • Ungdom med ulike atferd- og utviklingsdiagnoser, herunder reaktiv tilknytningsforstyrrelse og non-verbale lærevansker samt ulike personlighetsforstyrrelser.

Kontaktinformasjon

Rune Midtgård
Institusjonsleder
739 54 070
rune.midtgard@human-care.no

Postboks 9281
7424 Trondheim

Søk jobb her
Kontakt oss

Kontakt

Jan André Hansen 
Direktør Barneverninstitusjoner
970 00 232
jan.andre.hansen@human-care.no

Kjøita 25
4630 Kristiansand

Kjeld Christian Fjeldvig
Leder Inntak Barneverninstitusjoner
952 79 549
kjeld.christian.fjeldvig@human-care.no

Kjøita 25
4630 Kristiansand