Slik jobber vi

Slik jobber vi

  • Vi tilstreber raske og gode forvern – rett tiltak til rett tid er avgjørende.

  • Vi tilbyr ansatte i medleverturnus og god bemanningstetthet

  • Vi tilbyr tiltak tilpasset den enkelte ungdoms utfordringer og behov.

  • Vi arbeider løsningsfokusert innenfor trygge og tydelige rammer.

  • Vi oppfordrer våre ungdommer til å delta aktivt i eget utviklingsarbeid.

  • Vi vektlegger arbeid med familie og nettverk, og ser ungdommenes utvikling i et helhetsperspektiv.

  • Vi har stort fokus på skole, utdanning og dagaktivitet, meningsfull fritid og helseoppfølging for våre ungdommer.

  • Vi følger opp våre ansatte med opplæring og veiledning.

Søk jobb her
Kontakt oss

Kontakt

Jan André Hansen 
Direktør Barneverninstitusjoner
970 00 232
jan.andre.hansen@human-care.no

Kjøita 25
4630 Kristiansand

Kjeld Christian Fjeldvig
Leder Inntak Barneverninstitusjoner
952 79 549
kjeld.christian.fjeldvig@human-care.no

Kjøita 25
4630 Kristiansand