Om BPA

Om BPA

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) innebærer at du som er funksjonshemmet har dine egne håndplukkede personlige assistenter, som bistår deg med det du har behov for. Slik får du gjort det du vil og levd livet slik som du selv ønsker. Med BPA er det du som avgjør hvem som skal assistere deg, fordi det er du som vet best hvordan du vil ha det. Hos oss i Human Care skal du oppleve at BPA er enkelt.

Hvem kan få BPA? 

For å få BPA må man søke kommunen. Vi i Human Care har lang erfaring og kan hjelpe deg med å søke. BPA er ikke forbeholdt særlige funksjonsnedsettelser. Bevegelseshemmede, synshemmede, utviklingshemmede og andre har god nytte av BPA. Likedan barn, voksne, unge og gamle. Dersom et barn eller en utviklingshemmet har BPA, er det foresatte eller verge som bestemmer hvem som leder assistansen. Det viktigste er at en selv har et ønske om å ta grep om eget liv via personlig assistanse.

Rett til BPA? 

Alle med behov for assistanse kan søke kommunen om BPA. I en del tilfeller er det kommunen som etter skjønn avgjør om du får hjelpen i form av BPA, i andre tilfeller om du har rett til BPA.

  • Alle funksjonshemmede under 67 år som har et vedtak om at de trenger assistanse i minst 32 timer per uke, kan kreve å få assistansen i form av BPA.
  • Er det kommunale vedtaket slik at en har behov for mellom 25 og 32 timer assistanse i uken, må kommunen bevise at BPA blir dyrere enn andre former for assistanse for å avvise et krav om BPA.
  • Er vedtaket under 25 uketimer kan man få BPA basert på kommunalt skjønn.

BPA betales av kommunen

Det koster ikke noe for funksjonshemmede å benytte seg av Human Care som BPA-leverandør.

Fleksibilitet 

Vi i Human Care hjelper deg med å holde oversikt over timebruken din. Timeantallet vedtatt av kommunen kan fleksibelt disponeres gjennom året etter eget ønske og behov, med utgangspunkt i arbeidsmiljøloven. 

Søk jobb her
Kontakt oss

Kontakt

Jon Torp
Direktør BPA
481 55 808
jon.torp@human-care.no

Strandveien 35
1366 Lysaker

Lin Christine Solberg
Fungerende avdelingsleder
lin.christine.solberg@human-care.no 

Strandveien 35
1366 Lysaker