Søk om BPA

Søk om BPA

Vi i Human Care gir deg kostnadsfritt råd og veiledning om hvordan du går frem for å søke BPA i din kommune eller bydel, dersom du skulle ønske det.

Lagbok

Prosessen for å søke:  

  1. Human Care hjelper deg med søknadsprosessen i kommunen eller bydelen der du bor.
  2. Få vedtak om BPA fra kommune/bydel.
  3. Velge en BPA-leverandør.
  4. Annonsere / finne assistenter.
  5. Lage turnusplan og stillingsbeskrivelse.
  6. Jobbintervju og ansettelse av assistenter.
  7. Få opplæring i å være BPA-arbeidsleder.
  8. Sette assistenten(e) i gang med arbeidet.
  9. Sende inn timelister slik at assistentene får lønn.

Kontakt oss for mer informasjon

Søk jobb her
Kontakt oss

Kontakt

Jon Torp
Direktør BPA
481 55 808
jon.torp@human-care.no

Strandveien 35
1366 Lysaker

Lin Christine Solberg
Fungerende avdelingsleder
lin.christine.solberg@human-care.no 

Strandveien 35
1366 Lysaker