Søk jobb her
Kontakt oss

Helse- og omsorgstjenester

Vi har et landsdekkende og fleksibelt bo- og omsorgstilbud til mennesker med omfattende hjelpebehov. Vi tilbyr tre ulike boformer hos oss; enetiltak, bofellesskap og satellitt leiligheter.

Vi er løsningsfokuserte og tilbyr tjenester tilpasset den enkelte beboer, basert på utfordringer, ønsker og behov. Tjenestene utføres av personell med god kompetanse og med lang erfaring. Vi er opptatt av å levere tjenester av høy kvalitet, med fokus på mestring og utvikling i alle ledd.

Les mer om oss