ShowMyDay

Hjelp til å strukturere hverdagen

ShowMyDay er et individtilpasset digitalt verktøy utviklet for alle som trenger hjelp til å strukturere hverdagen. Det er mulig å planlegge hele dagen, deler av dagen eller bare enkeltaktiviteter.

Appen kan lastes ned på nettbrett eller smarttelefon. Du kan legge til valg av aktiviteter, påminnelser, og til en viss grad brukes til å kommunisere med. Det er også mulig å bruke tekst, bilde (egne eller fra bibilioteket) og lyd. Systemet er også kompatibel med andre bildestøtteprogrammer. Det er et meget fleksibelt verktøy som bidrar til økt grad av selvbestemmelse.

I dag brukes ShowMyDay av nesten 900 mennesker i Danmark. I Sverige har Humana konsernet en pågående pilot sammen med Caremore. I Norge har vi allerede gjennomført en pilot med svært gode resultater. Klikk her for å lese en artikkel om ShowMyDay på dansk "Pædagogisk Psykologisk Magazine"

Human Care tar steget videre og tilbyr ShowMyDay til alle som er interessert.

For mer informasjon om ShowMyDay kontakt:
tone.paulsen@human-care.no  
elisabeth.mortensen@human-care.no