Vi tilbyr

Bo- og omsorgstilbud i Human Care

Vi har et landsdekkende og fleksibelt bo- og omsorgstilbud til mennesker med omfattende hjelpebehov. Vi tilbyr tre ulike boformer hos oss; enetiltak, bofellesskap og satellitt leiligheter.

Två som håller varandras händer

Vi er løsningsfokuserte og tilbyr tjenester tilpasset den enkelte beboer, basert på utfordringer, ønsker og behov. Tjenestene utføres av personell med god kompetanse og med lang erfaring. Vi er opptatt av å levere tjenester av høy kvalitet, med fokus på mestring og utvikling i alle ledd.

Våre boenheter er av god standard og fullt møblert. Boligene er plassert slik at den enkeltes behov og utfordringer knyttet til offentlig transport, butikker, skole, arbeid og nærhet til nettverk blir ivaretatt på best mulig måte.

Hva kan Human Care tilby deg som kunde? 

  • Barneboliger for dem under 18 år
  • Avlastning
  • Hjelpetiltak og veiledning i hjemmet
  • Heldøgns bo- og omsorgstjenester til mennesker over 18 år

Vi kan ta i mot brukere på kort varsel ved behov for plassering i en akutt fase. 

Kontakt oss for mer informasjon

Søk jobb her
Kontakt oss

Kontakt

Elisabeth Mortensen  
Direktør Helse- og omsorgstjenester 
958 47 532
elisabeth.mortensen@human-care.no

Storåkeren 11
9411 Harstad