Logg inn

Her finner du som ansatt tilgang til sidene våre som krever innlogging.

Timerapportering for assistenter ansatt i en BPA-ordning

Logg inn i Tamigo

Intranett for ansatte i Human Care 

Logg inn på intranett

Søk jobb her
Kontakt oss