Jobbe hos oss

Medarbeidere gjør en forskjell. Hver dag.

Det er våre medarbeidere som er Human Care. Det er våre medarbeideres engasjement, kompetanse og glede som skaper fortrolighet hos våre kunder eller klienter og gjør dem fornøyde og trygge. Derfor er det selvsagt for oss å hele tiden utvikle og forbedre oss som arbeidsgivere – våre medarbeidere er det viktigste vi har.

Våre medarbeideres store engasjement for å gjøre en forskjell i våre brukeres hverdag er det som karakteriserer Human Care. Grunnlaget vårt er verdiene våre og kulturen vår som gjennomsyrer alt vi gjør.

Vi er en lærende organisasjon og for at vi skal utvikle oss er det avgjørende at vi hører på våre medarbeideres synspunkter, tanker og ideer. Våre medarbeidere skal kjenne seg delaktige, de skal kjenne at de kan påvirke og at de vil og våger å ta eget ansvar.

Vi strever etter et virksomhetsnært lederskap der beslutninger i størst mulig grad tas desentralisert. Et av Human Cares viktigste strategiske mål er å være en attraktiv arbeidsgiver som både tiltrekker, beholder og utvikler medarbeidere.

Søk jobb her
Kontakt oss