Våre medarbeidere

Våre medarbeidere

Hver dag møter alle Human Cares medarbeidere brukere i deres egne hjem, i barnevern-institusjoner, familiehjem og i omsorgssentre. Den enkelte medarbeiders kompetanse, erfaring og innsats i det daglige arbeidet, er med på å skape omdømme, fremgang og utvikling, og ikke minst fornøyde kunder og brukere.

Mange av Human Cares medarbeidere jobber i miljøer som kan være både fysisk og psykisk krevende. Omsorgsarbeidet, som ofte pågår døgnet rundt, er komplekst og krever ulik kompetanse. For å klare å stå i disse utfordringene er det viktig at vi er både ydmyke og dynamiske.

Modig og tydelig

Lederskap i Human Care skal være modig og tydelig. For å skape forutsetninger for det tilbyr vi opplæring og kompetanseheving for ledere på alle nivå i organisasjonen. Dette handler om å kunne utvikle seg i lederrollen, men også om det personlige lederskapet. I Human Care tilbyr vi opplæring og introduksjonsprogram for nye medarbeidere som tar utgangspunkt i vårt felles verdigrunn lag.

Human Care har fokus på et helhetlig samspill mellom organisasjonen og det enkelte mennesket. Vi har et mål om å ha rett person på rett plass, samt gode rammevilkår slik at hver enkelt har de beste forutsetninger for å gjøre en god jobb.

Talent Management i Human Care er ment som en prosess for å motivere og utvikle medarbeidere ut i fra den enkelte medarbei- ders forutsetninger og ståsted. Med utgangspunkt i vårt felles verdigrunnlag vil Talent Management kunne gi mulighet til å se og påvirke medarbeideres grad av prestasjoner og engasjement.

Den store etterspørselen etter kompetente medarbeidere gjør at rekrutteringsarbeid gjennomføres kontinuerlig. For Human Care er det viktig å være en attraktiv arbeidsgiver som evner å tiltrekke seg de mest kompetente medarbeiderne. I tillegg til å jobbe for å ha konkurransedyktige betingelser, tilbyr vi et utviklende arbeidsmiljø der medarbeiderne får mulighet for vekst og å ta ansvar. Humana AB og Human Care sin størrelse og bredde gir muligheter for nye karriereveier innenfor konsernet. Dessuten, det skal være gøy å jobbe i Human Care! 

Søk jobb her
Kontakt oss