Nytenkende Markeds- og kommunikasjonssjef til å bygge varemerket Humana i Norge

05.04.2017

Vil du jobbe i en virksomhet der du daglig bidrar til å gi andre mennesker et godt liv, og der du tilbys en jobb med spennende utviklingsmuligheter? Velkommen til Humana.

Nå søker vi etter en erfaren Markeds- og kommunikasjonssjef for Humana i Norge. I Norge driver Humana virksomhet for barn og unge med atferdsproblemer og omsorgsbehov, familiehjemvirksomhet og hjelpetiltak, boligvirksomhet for avlastning og døgnbemannede boliger for personer med funksjonsnedsetting, personlig assistanse, rusbehandling og psykiatri.

Les mer om stillingen her

Søk jobb her
Kontakt oss