Ledelsen

Ledergruppen


Administrerende direktør
Mona Vangsnes Lien
481 29 795
mona.lien@human-care.no

Kilengaten 1
3117 Tønsberg

André Hansen
Direktør Barneverninstitusjoner
Jan André Hansen
970 00 232
jan.andre.hansen@human-care.no

Kjøita 25
4630 Kristiansand

Heidi Johnsen
Direktør KOA Psykisk helse
Heidi Johnsen
488 96 780
heidi.johnsen@koa-as.no

Storåkeren 11
9411 Harstad

Elisabeth Mortensen
Direktør Helse- og omsorgstjenester

Elisabeth Mortensen
958 47 532
elisabeth.mortensen@human-care.no

Storåkeren 11
9411 Harstad

Jon Torp
Direktør BPA
Jon Torp
481 55 808
jon.torp@human-care.no

Strandveien 35
1366 Lysaker

Sissel Bastiansen
Økonomisjef 
Sissel Bastiansen
915 85 800
sissel.bastiansen@human-care.no

Kjøita 25
4630 Kristiansand

Anonym profil
Konstituert HR-sjef
Lone Kuløy
950 33 741
lone.kuloy@human-care.no

Kjøita 25
4630 Kristiansand

Ann Eirin Lieng
Kvalitetssjef/
Midlertidig Direktør familiehjem og hjelpetiltak
Ann Eirin Lieng 
928 69 714

ann.eirin.lieng@human-care.no

Kilengaten 1
3117 Tønsberg

Hans Henrik Sørensen
Markeds- og kommunikasjonssjef
Hans Henrik Sørensen
928 69 714

hans.henrik.sorensen@human-care.no

Strandveien 35
1366 Lysaker

Søk jobb her
Kontakt oss