Våre Hjem AS

Tradisjonelt har Våre Hjem vært en omsorgsinstitusjon. I dag er vi mer innrettet mot omsorg og behandling. Vi har også en familiehjemsavdeling med hjem i Midt-Norge.

Våre hjem

Våre Hjem ligger i Trondheim med to boliger og i Klæbu med en bolig. Tilsammen er vi godkjent for 16 plasser. To av avdelingene har bofellesskap med inntil fire ungdommer, pluss egen selvstendighets-treningsleilighet.

Målgruppe

Våre Hjem skal møte behovene til barn og ungdom slik at omsorgen og behandlingen både vektlegger barnas individualitet og bygger på våre generelle prinsipper. Målgruppen er i alderen 11år og oppover, begge kjønn, med behov for et tilrettelagt miljø, herunder:

  • Barn med fundamentale omsorgsbehov.
  • Barn med lettere psykisk utviklingshemming.
  • Barn med ulike atferds-/utviklingsdiagnoser, herunder relasjons- og tilknytningsproblemer, reaktiv tilknytningsforstyrrelse og non-verbale lærevansker.
  • Barn som vanskelig tilpasser seg familien eller fosterhjem.

Hva tror vi på?

Vi skal være varme, omsorgsfulle og traumebevisste. Vi jobber med endring. For å skape endring, må barnet få lov til å bli trygg. For å kunne bli trygg, må barnet kunne stole på de voksne og systemene rundt, og kunne få lov til å trives. Da kan arbeid med endringer begynne.

Ett av prinsippene vi jobber etter, er at ingen ungdom er lik og skal derfor heller ikke behandles likt. Vi mener individuell tilrettelegging og tilpasning er riktig, men innenfor noen felles rammer og system.

Vi vektlegger i stor grad skolegang og en meningsfylt fritid og hverdag. Alle avdelinger har egen skoleansvarlig, pluss at alle ungdommene skal ha sin dedikerte aktivitet/fritidsaktivitet i tillegg til fellesaktiviteter.

Våre Hjem har vært en del av Human Care siden sommeren 2014.

Søk jobb her
Kontakt oss

Kontakt

Rune Midtgård
Institusjonsleder
950 96 560
rune.midtgard@human-care.no

Postboks 9281
7424 Trondheim